ประโยชน์ของ ชาเขียว เหงือกและฟันมีความแข็งแรง

ประโยชน์ของ ชาเขียว เหงือกและฟันมีความแข็งแรง เกร็ดความรู้ อาหารเพื่อสุขภาพ เหงือกและฟันมีความแข็งแรง ชาเขียว สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ชาเขียว เหงือกและฟันมีความแข็งแรง

ประโยชน์ของ ชาเขียว เหงือกและฟันมีความแข็งแรง

ชาเขียว

ชาเขียว ประโยชน์ของ ชาเขียว เหงือกและฟันมีความแข็งแรง เกร็ดความรู้ อาหารเพื่อสุขภาพ เหงือกและฟันมีความแข็งแรง ชาเขียว สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ชาเขียว เหงือกและฟันมีความแข็งแรง

เหงือกและฟันมีความแข็งแรง

ชาเขียว สามารถช่วยให้เหงือกและฟัน มีความแข็งแรง โดยมีการวิจัย จากประเทศญี่ปุ่น พบว่าชาเขียวช่วยให้ฟันและเหงือกแข็งแรง ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน โรคเหงือก โรคปริทนต์ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้นชาเขียวมีสารช่วยระงับกลิ่นปาก หากดื่มเป็นประจำ เพราะว่าชาเขียวจะช่วยกำจัดแบคทีเรีย ที่เป็นส่วนทำให้เกิดกลิ่นปากได้นั่นเองค่ะ