ดอกปีบ ประโยชน์ของดอกปีบ สรรพคุณดอกปีบ มีอะไรบ้าง

สมุนไพรไทย ดอกปีบ ประโยชน์ของดอกปีบ สรรพคุณดอกปีบ มีอะไรบ้าง พืชผักสมุนไพร พื้นบ้าน ดอกปีบ ประโยชน์ของดอกปีบ สรรพคุณดอกปีบ มีอะไรบ้าง

ดอกปีบ ประโยชน์ของดอกปีบ สรรพคุณดอกปีบ มีอะไรบ้าง

ดอกปีบ

สมุนไพรไทย ดอกปีบ ประโยชน์ของดอกปีบ สรรพคุณดอกปีบ มีอะไรบ้าง พืชผักสมุนไพร พื้นบ้าน ดอกปีบ ประโยชน์ของดอกปีบ สรรพคุณดอกปีบ มีอะไรบ้าง

ดอกปีบ เป็น สมุนไพรรักษาหลอดลมอักเสบ

สมุนไพรรักษาหลอดลมอักเสบ ดอกปีบดอกปีบ หรือกาสะลอง เป็นสมุนไพร ที่ช่วยขยายหลอดลม เพราะมีสารฮิสปิดูลิน ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้หลอดลมขยายตัวได้ดีแล้ว ยังไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายเหมือนกันยาแผนปัจจุบัน
สำหรับดอกปีบนิยมนำเอามาเป็นยารักษาโรคหอบหืด และหลอดลมอักเสบ ตลอดจนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแทบทุกชนิด