ข่อย ประโยชน์ของข่อย สรรพคุณข่อย มีอะไรบ้าง

สมุนไพรไทย ข่อย ประโยชน์ของข่อย สรรพคุณข่อย มีอะไรบ้าง พืชผักสมุนไพร พื้นบ้าน ข่อย ประโยชน์ของข่อย สรรพคุณข่อย มีอะไรบ้าง

ข่อย ประโยชน์ของข่อย สรรพคุณข่อย มีอะไรบ้าง

ข่อย

สมุนไพรไทย ข่อย ประโยชน์ของข่อย สรรพคุณข่อย มีอะไรบ้าง พืชผักสมุนไพร พื้นบ้าน ข่อย ประโยชน์ของข่อย สรรพคุณข่อย มีอะไรบ้าง

ข่อย เป็น สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วง

สมุนไพรแก้ท้องเสียท้องร่วง ข่อยสำหรับข่อยนั้นมีสรรพคุณ ในการบรรเทาอาการท้องร่วง ท้องเสียอย่างได้ผลเช่นกัน เพียงนำเอาส่วนของเผลือกข่อย มาล้างให้สะอาด จากนั้นต้มผสมกับน้ำ กรองเอาแต่น้ำมาดื่มในช่วงที่เกิดอาการท้องร่วงและท้องเสีย ไม่นานอาการก็จะค่อยๆ ดีขึ้นครับ

ข่อย เป็น สมุนไพรดูแลช่องปากเหงือกและฟัน

สมุนไพรดูแลช่องปากเหงือกและฟัน ข่อยเป็นสมุนไพร ที่มีชื่อเสียง ในการรักษาโรคเกี่ยวกับช่องปาก โดยเฉพาะการแปรงฟันนั้น แต่โบราณก็เอากิ่งข่อยมาทำความสะอาดฟันกัน
นอกจากนั้นแล้ว ข่อย ยังมีสรรพคุณ ในการลดอาการเหงืออักเสบ และป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ที่จะทำให้เหงืออักเสบได้เป็นอย่างดี(อ้างอิงโดยผลการวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เพียงเอาใบข่อยมาต้มในน้ำ เติมเกลือเล็กน้อย นำเอาน้ำที่ได้มาอมในลักษณะของน้ำยาบ้วนปากเป็นประจำ เช้า เย็น ครับ